به نام خالق اینجانب

از آنجا که آدمی عصاره ی گذشت دوران است و سطح شناخت آدمی از پدیده های ممکن الوجود اطرافش به ما سبق ایشان وابسته است رنج یادآوری دوران را متحمل شدیم تا شناختی سطحی در سطح روزمرگی از سطح زندگی مان به شما بدهیم :D

ادامه مطلب
منبع : بی ربط نویسی های اینجانب |تصمیم گیری سخت است
برچسب ها :